Doç. Dr. Bilal Çakıcı

Doç. Dr. Bilal Çakıcı

Genel Sekreter Yardımcısı

15 Ağustos 1973’te Yozgat’ta doğdu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında “Eski Türk Edebiyatında Kaside Nazım Şekli (XVI. Yüzyıl)” başlıklı teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını; 2005 yılında ise “Fedaî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olan ve 28 Nisan 2016 – 15 Mart 2019 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcılığını yürüten Doç. Dr. Çakıcı, 2019 yılı Mart ayında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Doç. Dr. Bilal Çakıcı, 10 Temmuz 2019 tarihi itibariyle TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.