Türk dünyası’nın UNESCO'su olan TÜRKSOY, 1993yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistanve Türkiye cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanananlaşmayla kurulmuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, RusyaFederasyonuna bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, HakasCumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuz Yeri TÜRKSOY'a gözlemci üye olarakkatılmışlardır. TÜRKSOY kurulduğu günden buyana Türk halklarının gönülbirlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü geleceknesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır.

TÜRKSOY’un çalışmaları, kuruluşundan bu yanaüye ülke devlet başkanlarının himayelerinde yürütülmüş vetakdirlerini kazanmıştır.

DAİMİ KONSEY TOPLANTILARI

TÜRKSOY’un faaliyetleri Türk dili konuşanülkeler kültür bakanları daimi konseyi tarafından belirlenir. Daimi konseytoplantılarında alınan kararlar TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından icraedilir.

34. TÜRKSOY Daimi Konseyi – Azerbaycan, ŞEKİ

GELENEKSEL ETKİNLİKLER

Ressamlar buluşmaları, opera günleri, edebiyatkongreleri gibi geleneksel faaliyetleriyle TÜRKSOY, Türk dünyası bilim adamı vesanatçılarının tecrübe alışverişlerine imkan sağlamaktadır.

NEVRUZ KUTLAMALARI

Türk dünyasının ortak geleneği olan Nevruz,TÜRKSOY’un çalışmaları sayesinde bütün insanlığa mal edilmiştir. UNESCO Genel Merkezi’nde,Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen tarihi kutlamalarınyanısıra TÜRKSOY bugüne dek üye ülkelerinin dışında, Almanya, Avusturya veİngiltere’de baharın gelişi Nevruz’u binlerce sanatseverin katılımıyla, coşkuylakutlamıştır.

 • 2010 – UNESCO Genel Merkezi, Paris
 • 2011 - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, NewYork
 • 2011 - Lincoln Tiyatrosu, Washington DC
 • 2013 - Trinity Koleji – Cambridge, İngiltere
 • 2014 - Eskişehir, Türkiye
 • 2015 - UNESCO Genel Merkezi, Paris
 • 2015 - Stadhalle Mülheim, Köln, Almanya
 • 2015 - Holfburg Kraliyet Sarayı, Viyana,Avusturya
 • 2016 - Birleşmiş Milletler Gene Kurulu, NewYork
 • 2016 - Warner Tiyatrosu, Washington DC

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Türk halklarının ortak geçmişini; dil,edebiyat, kültür ve sanatını bir bütün halinde ele alan pek çok bilimselçalışmaya imza atan TÜRKSOY, ilan ettiği anma yılları, düzenledi anmaetkinlikleri ve yıl boyu farklı lehçe vedillerde okuyucularla buluşturduğu eserlerle, Türk dünyasının mümtazşahsiyetlerinin bırakmış oldukları kültürel mirası gelecek nesillere aktarmaktadır.

 • 2010 yılı doğumunun 120. yıl dönümü olması münasebetiyle Başkurt bilimadamı Prof. Dr. Zeki Velidi Togan’a,
 • 2011 yılı doğumunun 125. yıl dönümü olması münasebetiyle Tatar ŞairAbdullah Tukay’a,
 • 2012 yılı doğumunun 200. yıl dönümü olması münasebetiyle Azerbaycanlıdramaturg Mirza Fatali Ahundzade’ye ve doğumunun 150. yıl dönümü olmasımünasebetiyle Hakas asıllı Türkolog Nikolay Katanov’a,
 • 2013 yılı doğumunun 100. Yıl dönümü olması münasebetiyle Kazak besteciMukan Tölebayev’e,
 • 2014 yılı doğumunun 290. yıl dönümü münasebetiyle Türkmen mutasavvıf veşair Mahtumkulu Firaki ve doğumunun 150. yıl dönümü olması münasebetiyleToktogul Satılganov’a,
 • 2015 Yılı, doğumunun 100. Yılında Türk tiyatro yazarı Haldun Taner,doğumunun 130. Yılında ise ünlü Hakas destancısı Semen KADIŞEV’e,
 • 2016 Yılı doğumunun 1000. Yılında şair, bilim adamı ve düşünürYusuf Has Hacib’e,
 • 2017 Yılı doğumunun 300. Yılında Azerbaycan edebiyatının önemli ismiMolla Penah Vagif’e ithaf edilmiştir.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ

Kendini sürekli geliştiren ve yeniliklere imzaatan Türksoy'un kültür hayatına katmış olduğu yeniliklerden biri de, Türkdünyası kültür başkenti uygulaması olmuştur. Şehirlerimizin kültür ve sanathayatına renk katan uygulama kapsamında;

 • 2012 yılında Kazakistan’ın renkli başkenti Astana;
 • 2013 yılında Türkiye’nin modern yüzü Eskişehir;
 • 2014 yılında Tataristan’ın tarihi şehri Kazan;
 • 2015 yılında Türkmenistan’ın kadim şehri Merv;
 • 2016 yılında Azerbaycan’ın doğa harikası Şeki,
 • 2017 yılında ise Hoca Ahmet Yesevi’ninyaşadığı topraklar olan Kazakistan’ın Türkistan şehri Türk Dünyası KültürBaşkenti seçilmiştir.

ÖZEL PROJELER

6 ülkede seyirci ile buluşturulan ÜzeyirHacıbeyli'nin ölümsüz Köroğlu operası, Türkiye’de ilk kez opera repertuvarınadahil edilen Mukan Tölebayev’in Birjan ve Sara Operası, 9 ülkeden 200sanatçının katılımıyla, Amerikalı bir koro eşliğinde Türkiye ve AmerikaBirleşik Devletlerinde icra edilen Adnan Saygun’un Yunus EmreOratoryosu, geçtiğimiz yıllarda TÜRKSOY’un gerçekleştirdiği özel projelerinbazılarıdır.

Dünyanın farklı şehirlerinde vermiş olduklarıkonserlerle dinleyicileri kendilerine hayran bırakan TÜRKSOY Gençlik OdaOrkestrası, kurulduğu yıl Avrupa Koro Oyunlarında 3 Altın madalya kazanarakTürk dünyasının gurur kaynağı olan TÜRKSOY Gençlik Korosu ve Türk cumhuriyetlerininbağımsızlıklarının 25. Yılı vesilesiyle kurulan TÜRKSOY Halk ÇalgılarıOrkestrası TÜRKSOY’un klasik ve geleneksel müzik alanındaki başarılıçalışmalarından örneklerdir.

İŞBİRLİKLERİ

TÜRK KONSEYİ, TÜRK AKADEMİSİ, TÜRK KÜLTÜR VEMİRAS VAKFI, TÜRKSOY’un koordinasyon içerisinde çalıştığı kardeş örgütlerdir. TÜRKSOYayrıca aynı ilke ve amaçları paylaştığı UNESCO ve ISESCO gibi uluslararasıörgütlerin yanı sıra pek çok belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıile işbirlikleri gerçekleştirmektedir.


LİDER GÖRÜŞLERİ