TÜRKSOY Radyo
Er Khohuun Buol (Эр хоhуун буол)- ASKALON PAVLOV (АСКАЛОН ПАВЛОВ)
Saha (Yakut) Cumhuriyeti (RF)
Önceki Sonraki Ses