TÜRKSOY, I. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dansları Sempozyumu'na katıldı

TÜRKSOY
13 Mayıs 2022, Cuma

TÜRKSOY, 9-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye'nin İzmir şehrinde bulunan Ege Üniversitesi’nin yerleşkesinde düzenlenen I. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dansları Sempozyumu'na katıldı.

Bu bilimsel forum, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey Usta, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev'in selamlama mektubunu okuyan TÜRKSOY Temsilcisi Dr. Timur B. Davletov ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın açış konuşmalarıyla başladı.

TÜRKSOY'un Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı ve EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlediği I. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dansları Sempozyumu kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler, Türk dünyasından gelen sanat topluluklarının katıldığı konserler ve dünyanın dört bir yanından yüzyüze ve çevrimiçi olarak katılan bilimcilerin bildiriler sunduğu bilimsel oturumlar gerçekleştirildi.

Uluslararası Sempozyum, Ege Üniversitesi TDAE Kurucu Müdürü, ulu Macar Türkolog Gyula Nemeth TÜRKSOY Onur Madalyası sahibi ve Türk halklarının kahramanlık destanlarının Türkçeye aktarılması ve yayımlanması projesinin müellifi Prof. Dr. Fikret Türkmen'in konuşmasıyla başladı.

Azerbaycan’dan: Prof. Dr. Lale Hüseynova, Doç. Dr. Alla Bayramova, Araştırma Görevlisi Kenan Memmedli, Doç. Dr. Fakhrettin Bakhshialiev ve Doç. Dr. Rauf Behmenli, Türkiye’den: Araştırma Görevlisi Mahire Guliyeva, Dr. Öğr. Ü. Nabi Azeroğlu, Prof. Dr. İlgar Imamverdiyev, Dr. Öğr. Ü. Neslihan Ertural ve Dr. Timur B. Davletov, Kazakistan’dan: Prof. Dr. Saida Yelemanova ve Doç. Dr. Fatima Nurlybayeva, ayrıca Prof. Dr. Roza Amanova (Kırgızistan), Prof. Dr. Janos Sipos (Macaristan), Dr. Latofat Tolibdzhanova ve Doç. Dr. Iroda Dadajanova (Özbekistan), Prof. Dr. Jamilya Gurbanova (Türkmenistan), Doç. Dr. Xhemile Abdiu (Arnavutluk), Dr. Öğr Ü. Behrin Shopova (Bulgaristan) vd. bilimsel bildirilerini sundular.

I. Uluslararası Türk Dünyası Müzik ve Dansları Sempozyumu'nun son gününde Prof. Düsen Kaseinov tarafından bir seminer verildi ve konuşmacıların katılımıyla bilimsel şölenin değerlendirildiği, Türk halklarının kültürel mirasının korunması ve Türk dünyasında etkileşimin geliştirilmesi konuların ele alındığı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.