Türkistan'da "Hoca Ahmet Yesevi Mirası ve Türkistan" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi

Türkistan'da "Hoca Ahmet Yesevi Mirası ve Türkistan" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi

TÜRKSOY
07 Kasım 2017, Salı

"2017 Türk Dünyasının Kültür Başkenti Türkistan"da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un katkılarıyla, "Hoca Ahmed Yesevi Mirası ve Türkistan" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

"2017 -Türk Dünyası Kültür Başkenti-Türkistan" uygulaması kapsamında ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in “Geleceğe Bakış: Milli Bilinç Şuurunun Modernizasyonu” makalesinde belirtilen öneriler doğrultusunda gerçekleşen sempozyuma, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, "Azret Sultan" Devlet Müzesi ve Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi katkı sağladı.

Türkiye, Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Kazakistan’dan 30'dan fazla tarihçi ve müze uzmanını biraraya getiren sempozyumun açılışını "Azret Sultan" Devlet Müzesi müdürü Nurbolat Akhmetzhanov yaptı. Katılımcıları selamlayan Akhmetzhanov, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediuli'nin kutlama mesajını okudu.

TÜRKSOY Kazakistan ülke temsilcisi Dr. Askar Turganbaev, düzenlenen sempozyumun ulusal değerlerinin tanıtımı için büyük önem taşıdığını belirtti. Turganbaev, Türk dünyası bilim adamlarının Yesevi mirasının araştırmalarına büyük katkı sağlayacaklarından emin olduğunu ifade etti.

Sempozyumun birinci oturumda, Eylül 2015'te Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da gerçekleşen 3. TÜRKSOY Müze Forumu'nun "Avrasya müzelerinde kostüm koleksiyonları: araştırmalar ve değerlendirmeler" başlıklı bildiriler kitabının tanıtımı yapıldı. Yeni yayımlanan kitabın ilk nüshaları "Azret Sultan" Müzesi ve Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi kütüphanesine verildi. Moğolistan, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Özbekistan kostüm ve müzecilik uzmanlarının 26 raporu ve zengin görsel materyalleri içeren yayını,  kitabın editörü - Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği (AICA) üyesi, TÜRKSOY Tataristan (RF) eski temsilcisi ve TÜRKSOY müze projeleri küratörü Liliya Sattarova tanıttı.

Sempozyumda, "TÜRKSOY ve Türk Dünyası Müzelerinin Etkileşimi" başlıklı bildiri sunan Liliya Sattarova, Türk dünyasının kültürel mirasının farklı ülkelerin müzelerinde sergilenmesi ve tanıtılmasında TÜRKSOY’un rolüne değindi.

Kutsal anıtların ve sitelerin tanıtımı, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin sorunlarını değerlendirmesi amacıyla organize edilen sempozyum, "Hoca Ahmet Yesevi'nin Mirası ve Türk-İslam medeniyetinin sürekliliği", "Ruhani canlanma ve Türkistan" ve "Kutsal mekanlar, kültür turizmi ve müzeler" başlıklı oturumlarla devam etti. Türk halkları tarihinde Hoca Ahmet Yesevi mirasının rolü, büyük tasavvufun hayatı ve çalışmaları, dünya medeniyetindeki yeri gibi konuların tartışıldığı sempozyumda, ayrıca, Türk Cumhuriyetlerinde müzecilik sorunları ele alındı.